ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0868650220
อีเมล์ : t.kruyok@gmail.com
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,10:58  อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระเบียบโรงเรียนน้ำปลีกศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
รายละเอียดผลงาน
ระเบียบโรงเรียนน้ำปลีกศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เข้ารับชมฉบับสมบูรณ์ได้ทางลิ้งก์ Link :  https://online.pubhtml5.com/ylqa/ilxs/
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,10:58   อ่าน 91 ครั้ง