ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจบ บุพชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,13:49  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นายไกรสร คำชีลอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,13:46  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข็งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65
ชื่ออาจารย์ : นายไกรสร คำชีลอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2559,09:43  อ่าน 1153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น ประจำปีื2555 เรื่อง"การใช้กิจกรรมการเขียนบันทึกเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"
ชื่ออาจารย์ : นางสมหมาย บุญแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2556,17:12  อ่าน 954 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่5ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีกศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางลาวัลย์ สีหะวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2555,10:53  อ่าน 997 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่4ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีกศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางลาวัลย์ สีหะวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2555,10:39  อ่าน 780 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ไม่จำกัดช่วงชั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นายไกรสร คำชีลอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2555,17:06  อ่าน 8497 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางลาวัลย์ สีหะวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2555,17:15  อ่าน 1093 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรในโครงการค่ายพัฒนาติวเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางลาวัลย์ สีหะวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2555,09:34  อ่าน 753 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ชื่ออาจารย์ : นางลาวัลย์ สีหะวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2555,09:56  อ่าน 684 ครั้ง
รายละเอียด..