ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.2561 (อ่าน 30) 18 ก.ย. 61
มูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องสกุลกิจ มอบทุนก่อสร้างโรงอาหาร ให้กับ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา (อ่าน 15) 27 ส.ค. 61