ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษาได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน พร้อมกับแจกเงินตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและเงินปัจจัยพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
- ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน  2  ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน  2  ฉบับ
- ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน  1  ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน  1  ฉบับ
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 215 ครั้ง