ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษาจัดพิธีไหว้ครู้ขึ้นโดยการนำของผู้อำนวยการสุเมธ หน่อแก้ว และท่านรองยรรยง สินธุ์งาม ตลอดจนคณะครูบุคลากร และนักเรียน เพื่อแสดงออกถึงความรักและเคารพของศิษย์ที่มีต่อครู
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,09:36   อ่าน 537 ครั้ง