ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลแผนปฎิบัติการน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2561 44
-พิธีปิดมอบเกียรติบัตรโดย..ดร.เบญจลักษณ์ 88
-สร้างฝันให้เป็นจริง โดย...สลา คุณวุฒิ 147
-รร.ในฝันไม่มีวันตาย โดย..อ.ชัดเจน 89
-ห้องเรียนคุณภาพ โดย ดร.วิริยะ 118
-Stemศึกษาโดย..ดร.สุระ 133
-พิธีเปิด ถ่ายทอดสด Lab Schools Festival : Towards World Class Education(ดูนาทีที่60เป็นต้นไป) 90
ประธานกล่าวเปิดโรงเรียนในฝัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 110
สะเต็มศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.16 KB 141
บรรยายรัฐมนตรี 88
วิทยฐานะ ว17 ว 13 PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.17 KB 380
นำเสนอ เครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 87
นำเสนอ กฎ กคศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.63 KB 95
ปรับปรุงกรอบระยะเวลา ย้าย ผบ สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.19 KB 117
กศจ.ภาค เกณฑ์ย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.23 KB 178
คุณสมบัติผุ้แทนกศจ ปรับล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.83 KB 103
กศจ.อำนาจ องค์ประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.1 KB 94
SMB SAMART SCHOOL @ THAILAND 64