ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลแผนปฎิบัติการน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2561 33592
-พิธีปิดมอบเกียรติบัตรโดย..ดร.เบญจลักษณ์ 33638
-สร้างฝันให้เป็นจริง โดย...สลา คุณวุฒิ 33693
-รร.ในฝันไม่มีวันตาย โดย..อ.ชัดเจน 33639
-ห้องเรียนคุณภาพ โดย ดร.วิริยะ 33668
-Stemศึกษาโดย..ดร.สุระ 33687
-พิธีเปิด ถ่ายทอดสด Lab Schools Festival : Towards World Class Education(ดูนาทีที่60เป็นต้นไป) 33640
ประธานกล่าวเปิดโรงเรียนในฝัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 33661
สะเต็มศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.16 KB 33698
บรรยายรัฐมนตรี 33637
วิทยฐานะ ว17 ว 13 PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.17 KB 34315
นำเสนอ เครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 33636
นำเสนอ กฎ กคศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.63 KB 33655
ปรับปรุงกรอบระยะเวลา ย้าย ผบ สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.19 KB 33678
กศจ.ภาค เกณฑ์ย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.23 KB 33733
คุณสมบัติผุ้แทนกศจ ปรับล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.83 KB 33665
กศจ.อำนาจ องค์ประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.1 KB 33661
SMB SAMART SCHOOL @ THAILAND 33614