ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลแผนปฎิบัติการน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2561 16
-พิธีปิดมอบเกียรติบัตรโดย..ดร.เบญจลักษณ์ 61
-สร้างฝันให้เป็นจริง โดย...สลา คุณวุฒิ 121
-รร.ในฝันไม่มีวันตาย โดย..อ.ชัดเจน 65
-ห้องเรียนคุณภาพ โดย ดร.วิริยะ 93
-Stemศึกษาโดย..ดร.สุระ 107
-พิธีเปิด ถ่ายทอดสด Lab Schools Festival : Towards World Class Education(ดูนาทีที่60เป็นต้นไป) 62
ประธานกล่าวเปิดโรงเรียนในฝัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 81
สะเต็มศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.16 KB 110
บรรยายรัฐมนตรี 60
วิทยฐานะ ว17 ว 13 PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.17 KB 244
นำเสนอ เครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 62
นำเสนอ กฎ กคศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.63 KB 64
ปรับปรุงกรอบระยะเวลา ย้าย ผบ สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.19 KB 84
กศจ.ภาค เกณฑ์ย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.23 KB 142
คุณสมบัติผุ้แทนกศจ ปรับล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.83 KB 78
กศจ.อำนาจ องค์ประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.1 KB 67
SMB SAMART SCHOOL @ THAILAND 39