ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลแผนปฎิบัติการน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2561 89
-พิธีปิดมอบเกียรติบัตรโดย..ดร.เบญจลักษณ์ 134
-สร้างฝันให้เป็นจริง โดย...สลา คุณวุฒิ 189
-รร.ในฝันไม่มีวันตาย โดย..อ.ชัดเจน 133
-ห้องเรียนคุณภาพ โดย ดร.วิริยะ 162
-Stemศึกษาโดย..ดร.สุระ 182
-พิธีเปิด ถ่ายทอดสด Lab Schools Festival : Towards World Class Education(ดูนาทีที่60เป็นต้นไป) 136
ประธานกล่าวเปิดโรงเรียนในฝัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 155
สะเต็มศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.16 KB 190
บรรยายรัฐมนตรี 132
วิทยฐานะ ว17 ว 13 PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.17 KB 717
นำเสนอ เครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 132
นำเสนอ กฎ กคศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.63 KB 147
ปรับปรุงกรอบระยะเวลา ย้าย ผบ สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.19 KB 168
กศจ.ภาค เกณฑ์ย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.23 KB 227
คุณสมบัติผุ้แทนกศจ ปรับล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.83 KB 155
กศจ.อำนาจ องค์ประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.1 KB 148
SMB SAMART SCHOOL @ THAILAND 110