ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลแผนปฎิบัติการน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2561 366
-พิธีปิดมอบเกียรติบัตรโดย..ดร.เบญจลักษณ์ 321
-สร้างฝันให้เป็นจริง โดย...สลา คุณวุฒิ 691
-รร.ในฝันไม่มีวันตาย โดย..อ.ชัดเจน 511
-ห้องเรียนคุณภาพ โดย ดร.วิริยะ 405
-Stemศึกษาโดย..ดร.สุระ 523
-พิธีเปิด ถ่ายทอดสด Lab Schools Festival : Towards World Class Education(ดูนาทีที่60เป็นต้นไป) 363
ประธานกล่าวเปิดโรงเรียนในฝัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 515
สะเต็มศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.16 KB 723
บรรยายรัฐมนตรี 328
วิทยฐานะ ว17 ว 13 PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.17 KB 344
นำเสนอ เครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 342
นำเสนอ กฎ กคศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.63 KB 614
ปรับปรุงกรอบระยะเวลา ย้าย ผบ สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.19 KB 650
กศจ.ภาค เกณฑ์ย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.23 KB 491
คุณสมบัติผุ้แทนกศจ ปรับล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.83 KB 553
กศจ.อำนาจ องค์ประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.1 KB 450
SMB SAMART SCHOOL @ THAILAND 654