ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลแผนปฎิบัติการน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2561 27161
-พิธีปิดมอบเกียรติบัตรโดย..ดร.เบญจลักษณ์ 27208
-สร้างฝันให้เป็นจริง โดย...สลา คุณวุฒิ 27264
-รร.ในฝันไม่มีวันตาย โดย..อ.ชัดเจน 27208
-ห้องเรียนคุณภาพ โดย ดร.วิริยะ 27237
-Stemศึกษาโดย..ดร.สุระ 27256
-พิธีเปิด ถ่ายทอดสด Lab Schools Festival : Towards World Class Education(ดูนาทีที่60เป็นต้นไป) 27207
ประธานกล่าวเปิดโรงเรียนในฝัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 27231
สะเต็มศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.16 KB 27273
บรรยายรัฐมนตรี 27205
วิทยฐานะ ว17 ว 13 PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.17 KB 29762
นำเสนอ เครื่องราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 27207
นำเสนอ กฎ กคศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.63 KB 27221
ปรับปรุงกรอบระยะเวลา ย้าย ผบ สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.19 KB 27259
กศจ.ภาค เกณฑ์ย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.23 KB 27303
คุณสมบัติผุ้แทนกศจ ปรับล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.83 KB 27237
กศจ.อำนาจ องค์ประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 781.1 KB 27345
SMB SAMART SCHOOL @ THAILAND 27182